O proxecto da Cidade das TIC cobra forza

O proxecto da Cidade das TIC cobra forza
Compartir

Concello, Deputación e UDC dan un paso firme para constituír a sociedade de xestión da cidade das TIC e elaborar un plan director. “A
Cidade das TIC é un proxecto estratéxico para A Coruña, onde a implicación da Universidade, o Concello, a Deputación Provincial e a Xunta é fundamental para o seu impulso e consolidación” explicou o voceiro do Goberno Local da Coruña e concelleiro de Economía, José Manuel Lage.

Esta mesma tarde, a Deputación aprobou o devandito convenio cos votos a favor de PP, PSOE e BNG e a abstención da Marea (un convenio que o Goberno local elevará a Xunta de Goberno local) e que ten por obxecto sentar as bases da colaboración entre as partes para dinamizaren a construción e dotación da Cidade das TIC, de xeito que se poida materializar no menor espazo de tempo posible.
“Tanto Inés Rey como Valentín Formoso apostaron desde o primeiro día polo proxecto que capitaneou Julio Abalde desde a Universidade. Agora estamos dando os pasos necesarios para constituír a sociedade de xestión da Cidade das TIC e coa aprobación deste convenio por parte de todas as institucións impulsaremos o plan director” sinalou José Manuel Lage. A posta en marcha da estrutura de gobernanza
formalizarase a través dunha sociedade pública en que se integrarán todas as institucións públicas que poden contribuír tanto na fase dos investimentos iniciais como en fases posteriores. Ademais, as actuacións previstas realizaranse nun período de 12 meses desde a firma do convenio polas partes integrantes.

A planificación estratéxica da Cidade das TIC, que supón un investimento moi elevado, tórnase nun aspecto fundamental para asegurar unha axeitada viabilidade e sustentabilidade. O orzamento para a execución das actuacións previstas no presente convenio é de
180.000 euros, dos que o Concello aportará case a metade cun total de 75.600 euros, o que representa o 42% do total. O IGAPE financiará a Cidade das TIC con 36.000 euros, o que supón o 20% e idéntica cantidade será aportada pola Deputación. A UDC destinará unha aportación máxima de 30.600 euros (o 17%) e o Cluster achegará 1.800 euros (o 1%).